SPECIFIKA PRÁCE S LIDMI S PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

Anotace

Zveme vás na akreditovaný seminář o poruchách příjmu potravy určený pro psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, výchovné poradce, metodiky prevence a další pedagogické pracovníky, kteří se ve své práci setkávají s klienty s poruchami příjmu potravy a potřebují se dozvědět, jak získat jejich důvěru, na co se zaměřit, co naopak raději nepoužívat a v čem se nám kdy co s klienty dařilo. Seminář má akreditaci MPSV pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. 

Program

- Teoretická východiska problematiky poruch příjmu potravy

- Specifika práce s cílovou skupinou

- Užitečné techniky (praktické ukázky, videa, dokumentace)

- Závěrečná diskuze s lektorkami 

Kapacita

Maximálně 12 účastníků

Délka trvání

8 vyučovacích hodin/1 600 Kč/os.

Místo konání

EDU-ANABELL, z. ú., Masarykova 506/37, 602 00 Brno nebo na klíč v místě vašeho pracoviště (při větší skupině zájemců o seminář)

Lektorky

Mgr. Kristina Čadeni, DiS. – pracuje v Kontaktním centru Anabell Brno jako vedoucí sociálních služeb, sociální pracovnice a lektorka vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost. Působila na MPSV a spolupracuje s Národním institutem pro další vzdělávání. Absolvovala bakalářské studium v oboru Vzdělávání dospělých a další vzdělávání na Vyšší odborné škole v oboru Sociální práce a sociální pedagogika. Má třináctiletou praxi v pomáhajících profesích, a to ve státním i neziskovém sektoru, krizových službách a telefonické krizové pomoci. Je zkušenou autorkou a lektorkou edukativních preventivních programů pro žáky a učitele na téma poruchy příjmu potravy.

 


Mgr. Magdaléna Havelková – působila jako psycholožka v Kontaktním centru Anabell Ostrava. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, poté pracovala v Hospici sv. Alžběty v Brně. V Anabell se věnovala jak práci s rodinami, tak individuálnímu poradenství. Absolvovala dvousemestrální kurz Psycholog ve zdravotnictví na UP v Olomouci, dvouletý akreditovaný Kurz v arteterapii a artefiletice, dále semináře a workshopy zaměřené například na otevřený dialog, práci s tělem v rámci přístupu Biosyntézy anebo relaxaci.

 


Bc. Markéta Hermannová – působila v Anabell jako psycholožka a terapeutka ve službách následné péče, kde primárně poskytovala individuální terapii, vedla uzavřenou terapeutickou skupinu a věnovala se také rodinné terapii. Kromě vysokoškolského vzdělání v oboru psychologie a pedagogiky absolvovala mezinárodní terapeutický výcvik v tanečně pohybové terapii. Během výcviku působila na praxi na Psychiatrické klinice v Brně-Bohunicích, kde realizovala tanečně pohybovou terapii se skupinou lidí s poruchami schizofrenního spektra. Tanečně pohybové terapii a dalším uměleckým terapiím se věnovala i v Anabell.

 


Bc. et Bc. Lenka Rozkovcová – s klienty s poruchami příjmu potravy se potkává v poradnách Centra Anabell v Brně. Vystudovala filosofii humanitních věd a psychologii, v současné době dokončuje magisterské studium psychologie. Pracovala také v dílně pro pacienty Masarykova onkologického ústavu a jako konzultantka na Lince bezpečí. Má zkušenosti s lektorováním workshopů a přednášek zaměřených na oblast duševního zdraví.

 

 

PhDr. Ing. Jana Sladká-Ševčíková

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková - působí jako ředitelka Centra Anabell i EDU-Anabell (zakladatelka obou společností), inspektorka kvality sociálních služeb. Lektoruje oblasti kvality v sociálních službách, managementu neziskových organizací, manažerských a komunikačních dovedností, ekonomiky a řízení NNO apod. Vysokoškolské studium absolvovala na FS VUT Brno a PdF MU Brno. V průběhu své praxe se zúčastnila desítek odborných terapeutických kurzů a výcviků, je absolventkou výcviku v Gestalt koučování a výcviku v supervizi a v koučování podle přístupu SF (terapie zaměřená na řešení). Je autorkou knihy Z deníku bulimičky, v níž popsala své osobní zkušenosti s poruchou příjmu potravy.

 


Bc. Kateřina Sloviaková, DiS. - je sociální pracovnice v Kontaktním centru Anabell Praha a také adiktoložka. V rámci lektorování se věnuje primárním prevencím v oblasti poruch příjmu potravy a také vzdělávání metodiků prevence. Vzdělání absolvovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Vyšší odborné škole sociální v Ostravě. Absolvovala mnoho kurzů a výcviků zaměřených na práci s klienty a manažerské dovednosti (Otevřený dialog, Internetové poradenství, Vedení rozhovorů, Motivační rozhovory, Situační vedení apod.). Nyní je frekventantkou terapeutického výcviku v Gestalt terapii v IVGT.

 


Kontaktní osoba

Bc. Kateřina Ševčíková
manažerka vzdělávací agentury

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 777 178 734