PORADENSKÉ DOVEDNOSTI – práce s videoukázkami

Anotace

„Poradenství je jedna z cest, jak pomáhat lidem překonat jejich problémy, jak objasňovat jejich osobní cíle a jak jich dosahovat.“

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, CSc.

V průběhu semináře k poradenským dovednostem se naučíte rozumět způsobům, formám a technikám vedení rozhovoru s klientem, s nímž se můžete setkávat anebo již se setkáváte na svých pracovištích.

Cílem takových setkání většinou bývá:

  • potřeba společně s klientem prozkoumat situaci, která ho za vámi přivedla,
  • pomoci mu hledat jeho vlastní možnosti,
  • podpořit ho v pojmenování cílů, o něž usiluje,
  • společně s ním naplánovat takový krok nebo kroky, které povedou k vyřešení jeho situace.

Počítejte s tím, že klienti budou přicházet se záležitostmi, které bude možno vyřešit v rámci jednoho setkání, ale také se na vás obrátí ve chvíli, kdy není možné i při sebelepší snaze vyřešit problém/zakázku během jediného rozhovoru. Pak se vám bude stávat, že jedno setkání s klientem věnujete jen určité fázi naplánovaného průběhu rozhovoru a poradenství. Přitom je ale třeba mít stále na paměti, že obsah rozhovoru řídí klient. A jak na to (?) se dozvíte právě na našem semináři.

Program

Seminář je členěn na teoretickou a praktickou část. Ta spočívá v rozboru pěti natočených modelových situací, kterými jsou sezení s nemluvným klientem, agresivním a nespokojeným klientem, s depresivním klientem a se zahlcujícím klientem.

Kapacita

Maximálně 12 účastníků

Pro koho je seminář určen

Program je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se pravidelně či občas setkávají s klienty v rámci poradenského rozhovoru. Akreditován je pro sociální pracovníky (akreditace MPSV).

Délka trvání

16 vyučovacích hodin

Cena

1 780,- Kč/osobu za dvoudenní seminář

Termín konání

termín není zatím vypsán, můžeme jej zrealizovat na klíč

Místo konání

EDU-ANABELL, z. ú., vzdělávací agentura InfoPoint, Masarykova 37, 5. patro, 602 00 Brno

Lektorky

PhDr. Ing. Jana Sladká ŠevčíkováPhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková – zakladatelka Centra Anabell, ředitelka Centra Anabell i EDU-Anabell, inspektorka kvality sociálních služeb, manažerka kvality péče v rámci reformy péče o duševní zdraví na MZ ČR. Lektoruje oblasti kvality v sociálních službách, naplňování lidských práv v sociálních službách a ve zdravotnictví, managementu neziskových organizací, manažerských a komunikačních dovedností, ekonomiky a řízení NNO apod. Vysokoškolské studium absolvovala na FS VUT Brno a PdF MU Brno. V průběhu své praxe se zúčastnila desítek odborných terapeutických kurzů a výcviků, je absolventkou výcviku v gestalt koučování (120 hodin), výcviku Psychoterapeutické přístupy (260 hodin) a dlouhodobého výcviku v supervizi a koučování v přístupu Solution focus (přístup zaměření na řešení) (686 hodin).

Mgr. Eva SlezákováMgr. Eva Slezáková – zástupkyně ředitelky Centra Anabell, lektorka, koučka a supervizorka. VŠ vzdělání získala na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy. Je absolventkou výcviku Solution focus (Komplexní výcvik v psychoterapii zaměřený na řešení, 710 hodin), absolventkou Supervizního kurzu (90 hodin), Psychoterapeutických přístupů (260 hodin) a Základního tréninku v metodě Otevřeného dialogu (128 hodin). Lektoruje ve zdravotnictví a sociálních službách kurzy zaměřené na komunikaci a psychologické přístupy ke klientům, interpersonální dovednosti pracovníků, zvládání stresu a krize. Spolupracuje s NCO NZO v Brně. Supervizorskou a koučovací podporu poskytuje jak jednotlivcům, tak týmům. Více informací na https://eva-slezakova.webnode.cz/. 


Kontaktní osoba

Kateřina Ševčíková
manažerka vzdělávací agentury

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
tel.: +420 777 178 734