ZÁKLADY PSYCHOTERAPEUTICKÉ PRÁCE S KLIENTY S PORUCHAMI PŘÍJMU POTRAVY

Anotace

Seminář je určen pro pracovníky pomáhajících profesí, kteří se ve své praxi setkávají s klienty s problémy v oblasti poruch příjmu potravy a chtějí se dozvědět a naučit, jak s klienty s diagnózou mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovitého přejídání pracovat. Účastníci semináře se dozvědí, co vše může být pod nálepkou poruchy příjmu potravy skryto (poruchy osobnosti, vztahové konflikty, deprese, trauma, neurotické problémy atd.), a naučí se, jak tyto obtíže rozpoznat a zpracovat při další práci s klientem. Na semináři se budou cvičit dovednosti potřebné pro vedení terapie a poskytování podpory – empatický rozhovor, domlouvání zakázky, zvyšování a udržování motivace klienta, stanovení terapeutického cíle, práce orientovaná na problémy a deficity, práce orientovaná na zdroje, práce s vlastními pocity, specifika práce s poruchami příjmu potravy a klienty, kteří se sebepoškozují, nespolupracují, nemají dostatečný náhled, nechtějí změnu.

Program

  • Základní psychoterapeutické přístupy v léčbě poruch příjmu potravy – KBT, psychoanalýza, rodinná terapie, práce s tělem
  • Psychoterapeutický vztah
  • Pracovní spojenectví a terapeutické cíle
  • Práce s emocemi
  • Negativní přesvědčení
  • Maladaptivní formy chování
  • Nácvik dovedností

Kapacita

Maximálně 12 účastníků

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky a studenty těchto oborů.

Délka trvání

8 vyučovacích hodin

Místo konání

Anabell, o. p. s., Masarykova 506/37, 602 00 Brno

Lektorka

Mgr. Jarmila Švédová

Mgr. Jarmila Švédová – psycholožka a psychoterapeutka, dlouhodobě se věnuje problematice poruch příjmu potravy, jejich prevenci a léčbě, je autorkou řady odborných článků a publikací na toto téma. Vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně, obor psychologie. Nyní ukončuje komplexní psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii.

 


Kontaktní osoba:

Irma Čapková
manažerka vzdělávací agentury

Anabell, o. p. s., Masarykova 506/37, 602 00 Brno
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420 725 048 885