Lektoři

Mgr. Eliška Brožová

Mgr. Eliška Nehybková 

Psycholožka, terapeutka a lektorka věnující se osobnostnímu rozvoji v prevenci a léčbě poruch příjmu potravy a dalších sociálně patologických jevů.

Absolvovala studium psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a kurzy expresivních uměleckých terapií.


Mgr. Lucie Mucalová

Mgr. Lucie Mucalová

pedagožka, terapeutka zaměřující se na práci s dětmi, dospělými a celými rodinami.

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, je frekventantkou komplexního psychotera­peutického výcviku, dlouhodobého výcviku Systemická supervize a koučová­ní, uceleného systematického programu Labanovy analýzy pohybu a Barteni­eff Fundamentals.

Absolvovala kurzy tanečně pohybové terapie a workshopy zaměřené na práci s tělem.

Je spoluautorkou metodiky s názvem Klobouk nových inspirací aneb I zdravý životní styl může bavit, která je určena pedagogickým pracovníkům základních a středních škol.


PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

PhDr. Ing. Jana Sladká Ševčíková

působí jako ředitelka Anabell, o. p. s. a aktivně pracuje jako inspektorka kvality sociálních služeb.

Lektoruje oblasti kvality v sociálních službách, managementu neziskových organizací, manažerských a komunikačních dovedností, ekonomiky a řízení NNO apod. Vysokoškolské studium absolvovala na FS VUT Brno a PdF MU Brno. V průběhu své praxe se zúčastnila desítek odborných terapeutických kurzů a výcviků, je absolventkou výcviku v Gestalt koučování a frekventantkou výcviku v supervizi v přístupech zaměřených na řešení.


Mgr. Eva Slezáková

Mgr. Eva Slezáková

vystudovala UP Olomouc, PdF obor učitelství pro zdravotnické školy.

Absolvovala sebezkušenostní výcvik Psycho-terapeutické přístupy v rozsahu 240 hodin; certifikovaný kurz Formy a možnosti supervize; základní modul Bazální stimulace.

Praxe na pozici vrchní sestra; supervizorka zdravotních sester.


Mgr. Jarmila Švédová

Mgr. Jarmila Švédová

psycholožka a psychoterapeutka, dlouhodobě se věnuje problematice poruch příjmu potravy, jejich prevenci a léčbě, je autorkou řady odborných článků a publikací na toto téma.

Vystudovala Filozofickou fakultu MU v Brně, obor psychologie. Nyní ukončuje komplexní psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii.

1926549
Dnes
Včera
Tento týden
Tento měsíc
Celkem
115
62
439
554
1926549

0.93%
0.65%
0.49%
0.11%
0.07%
97.75%

5 guests
no members

Vaše IP:3.234.214.179